Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä Rekisterinpitäjä:

Pasi Kuusela / Hierontastudio Mantra Y-tunnus: 2501310-7

Osoite: Kauppatie 4, 27500 Kauttua.  Sähköpostiosoite: contact@pasikuusela.com

2. Yhteyshenkilö Rekisterin yhteyshenkilö

Pasi Kuusela 041 5049282                   contact@pasikuusela.com

3. Rekisterin nimi

Asiakaskäyntien, verkkokaupan, kurssitoiminnan ja markkinointi asiakastietorekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään asiakas käyntien ajanvaraukseen ja käyntikirjaukseen. Kurssien  ja tuntien osallistumismaksuihin, verkkotilauksien maksuihin, laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Tietojen keräämiseen on terveydenhuollon ammattihenkilöillä lakisääteinen velvollisuus, jolloin suostuminen tietojen kirjaamiseen on myös hoitoon tulemisen ehtona. Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön. Rekisterinpitäjä voi myös lähettää markkinointi- ja muita tiedotusviestejä asiakkaalle. Suoramarkkinointiin tietoja ei käytetä ilman suostumusta. 

5. Tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään, tai ne voidaan hankkia relevantilta kohdeyritykseltä.

6. Rekisterin sisältö

Rekisteriin talletetaan tai voidaan tallettaa seuraavat tiedot: -nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon, palveluihin  ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot. Hieronta-asiakkaista terveydentila, käynnit, ajanvaraukset, annettu hoito ja hoitotulokset. IP-osoitetieto tai muu tunniste, yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot, evästäiden kautta kerättävät tiedot, paikkatietoja.

7. Tietojen suojaus

Asiakastietojen käsittelyä ohjaa huolellisuus- ja täsmällisyysperiaatteet. Verkkopalvelu on suojattu käyttäjätunnusten ja salasanojen, sekä muiden tekniikoiden avulla. Verkkopalvelun palvelimet ja tietokannat ovat suojattu salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin.

8. Tietojen säilytys Tietoja säilytetään lakien ja asetusten määräysten mukaan ja asiakkaalla on oikeus tarkistaa kirjaukset ja tarvittaessa pyytää korjausta. Pyynnöt korjauksista tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Mikäli rekisterinpitäjän toimista on valitettavaa, asiakas voi olla yhteydessä omien oikeuksiensa osalta potilasasiamieheen tai tietosuojavaltuutettuun.

9. Evästeet

Sivuilla voidaan käytetää evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan sisäänkirjautuneen käyttäjän.Jos et halua että keräämme evästeiden kautta tietoa sinusta useimmat selaimet mahdollistavat evästeiden käytön estämisen. Palvelua ei voi käyttää kaikilta osin ilman evästeiden sallimista.

10. Analytiikkatyökalut

Verkkopalveluun voidaan upottaa kolmannen osapuolen, kuten Google(Analytics) ja facebookin(tykkäysnappi), työkaluja, jotka keräävät tietoa sinusta sivustolla liikkumisesta. Näitä tietoja käyetetään anonyymin kävijäkäyttäytyimisen raportointiin ja palvelun parantamiseen.

11. Linkit toisiin sivustoihin

Verkkopalveluissani voi olla linkkejä ulkopuolisten ylläpitämille sivuille. En vastaa näiden sivujen turvallisuudesta tai kyseisten sivujen henkilötietojen käsittellyn lainmukaisuudesta.

12. Muut oikeudet

Rekisterin pitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.